ALLE GODE GANGE TRE

Nordskov Mølles Venner søger igen Realdania om penge til at redde den gamle mølle i Ålsgårde.

Denne gang gælder det møllehatten – den trænger til en gennemgribende istandsættelse, og det er helt vigtigt for at møllen kan overleve.
Støt mølle-projektet ved at give ansøgningen et like og meget gerne også en kommentar – på forhånd tak !

Nordskov Mølles Venner

På hat med fortid og nutid

Nordskov Mølles Venner har indgået en 20 årig lejekontrakt med Boliggården Helsingør, årlig leje 1 kr. I syd ligger Dybbøl, i nord Nordskov Mølle, begge møller er grundmuret og lyser op. Nordskov Mølle er godt i gang, og når møllen står restaureret vil bygningen med sine metertykke mure blive et spændende sted for byens foreningsliv og borgere. Møllen vil komme til at male, godt nok ikke korn, men ideer til virkelighed igennem kulturelle udfoldelser, og meget mere. Meget af arbejdet er vi selv med i, vitale restaureringsopgaver kan kun løses af professionelle.
KLIK HER

TAK FOR HJÆLPEN

Nordskov Mølles første julestue (fra 15.-17.dec. alle tre dage kl. 11-16) forløb helt forrygende – virkelig mange gæster, stort salg af gløgg, æbleskiver, julepynt og juletræer .Stor tak til Stig Peter Larsen fra Tikøb Mølle som installerede koldt og varmt vand til toiletter og køkken, samt levering af vandvarmer og komfur. Også tak til Peter Belling for levering af 2 toiletter. og ikke mindst alle de frivillige bag julestuen ! (Foto: Kirsten Westergaard).

Mange hilsener

Bestyrelsen
Nordskov Mølles Venner

Julestue i møllen
med æbleskiver og glögg

Og den 15.-17. december – alle dage klokken 11-16 –  holdes julestue i møllen.
Kom og køb, gløgg, æbleskiver og et juletræ – og se og hør om hvor langt vi er kommet med at redde og istandsætte den gamle mølle. Der vil også  være julemusik.

Der sker en masse ved møllen…

En hvid skurvogn og travle mænd viser, at der sker en masse ved  Nordskov Mølle i denne tid.
De to  betondæk (indgange til møllen i underetagen) er utætte  og skal skiftes ud – det betaler møllens ejer, boligselskabet Boliggården.
Senere skal der graves en kloak og tilsluttes  kloaknettet og så sætter  næstformand Peter Sandholt to  toiletter  op i  kælderen.

Den første
firma-sponsor

Fredag den 6. oktober  om eftermiddagen var der en lille sammenkomst ved Nordskov Mølle – præsentationen af første firma-sponsor, nemlig Renell A/S ved direktør og medejer Simon Elleskov. De rare penge – 25.000 kr. – skal bruges til et træk-og-slip-toilet i kælderetagen.
(Fotos: Anni Kromann).

Træfældning ved møllen

Størstedelen af bestyrelsen i Nordskov Mølles Venner plus Per Kromann var i aktion lørdag den 30. september. Et par træer skulle fældes, og da de havde retning mod Ellekildehavevej var det nødvendigt med kortvarig afspærring af vejen. Men det gik fint – der er nok at se til ved møllen.
Fotos: Kirsten Westergaard.

En kridhvid mølle

I  weekenden 2. og 3. september var der arbejdsdag for bestyrelsen i Nordskov Mølles Venner. På dagsordenen stod maling af beslag, rengøring af vinduer og især kalkning af den gamle mølle. Takket være det gode weekendvejr blev resultatet en flot,  kridhvid mølle, og nu står den klar til at tage imod vinteren !

Vores arbejde med at dræne kælder og vende faldet i alle lyskasser i uge 28 2017.

Norskov Mølle
– Åben mølle den 18.6 2017.

Velkommen til Norskov Mølle i Ålsgårde – fortalt af Carsten Birket Andersen