NORDSKOV MØLLE

Forhistorie 1768 – 1829.

I 1768 erhvervedes Hellebækgaard og de omliggende industri- og landområder af finansmanden Heinrich Carl Schimmelmann. Gården Nordskovgaard beliggende ca. 2 km. vest for Hellebækgaard blev udstykket fra Hellebækgaard og sønnen Carl Ernst Schimmelmann blev ejer af Nordskovgaard fra 1802 til 1814.
Nordskovgaard var beliggende ca. 500 m. sydvest for skræntens højeste punkt – det nuværende Odinshøj 41 meter over Øresund.
Udsigten fra Odinshøj blev i en Turisthåndbog fra ca. 1850 omtalt som en af Europas skønneste – kun overgået af udsigten ved Napoli-bugten!
Ernst Schimmelmann var landets finansminister ved bankerotten i 1813 og blev sat fra bestillingen. Han solgte derfor Nordskovgaard og Odinshøj til Anders Larsen fra Hellebæk, som lod Nordskov Mølle bygge i 1829 lige syd for Odinshøj.
Møllebyggeren hed Peter L. Sørensen og det var murermester Svend Murer fra Apperup, som murede fundament og krop.

Historie 1829 – 1930.

Under skiftende forpagtere klarede Nordskov Mølle sig ganske godt i henved 100 år med et lille bageri, brødudsalg og brødvogn. Hornbækbanen som blev bygget i 1906 havde frem til året 1918 et lille trinbræt: Odinshøj, som turisterne kunne benytte når de ville nyde udsigten fra Odinshøj. Det gav god omsætning til Nordskovgaard og møllen.
Og så gik det galt: I 1928 blæste den ene vinge ned i stormvejr, og nogle år efter faldt de tre sidste af – og siden er der ikke malet mel på Nordskov Mølle.

Historie 1930 – 1983.

Alle møllens bevægelige dele blev fjernet ved møllens bortsalg til beboelse omkring 1935. Projektet med at indrette møllen til beboelse blev imidlertid ikke til noget, ligesom planer om indretning af møllen til fritidshjem for børn i Aalsgaarde heller ikke blev til noget. Møllen blev en overgang anvendt som lager for æbleplantagen Ellekildehave, som lå vest for møllen.
Møllehuset blev revet ned i 1969, da det lå i vejen for den nye Ellekildehavevej.
Møllehatten blev delvist fornyet i 1977 af tømrermester Nicolai Sneum.

Historie 1983 – 2012.

Nordskovgaard blev solgt i 1984 til Andelsboligforeningen Nordskovparken, som rev gården ned og byggede kædehuse på området.
Nordskov mølle blev sat til salg i 1979 for 1 million kroner. Der skulle gå fire år og et prisfald til 300.000 kr. kontant før et salg gik i orden. Endvidere skulle den nye ejer stå for udvendig istandsættelse, hvilket jo nok ikke var helt billigt.

Det var Andelsboligselskabet Kingo i Helsingør der var køberen. Kingo ville anlægge 25 – 28 kædehuse på møllens i forvejen noget lille grund. Kingo havde påtaget sig at bringe møllens ydre udseende tilbage til det oprindelige, herunder forsyne møllen med vinger. Endvidere havde man planlagt anvendelsen af møllens indre til fællesaktiviteter. Planen blev imidlertid opgivet og på et byrådsmøde d. 12. dec. 1984 i Helsingør var man indforstået med at planen om vinger blev opgivet!
Det er dog fortsat Andelsboligselskabet Kingo – nu overtaget af Boliggården, som står for vedligeholdelsen.
Vi må dog nok konstatere at møllen gennem snart mange år er forfaldet mere og mere – trods spredte forsøg på reetablering under en eller anden form.

Historie 2013 – 16.

Lidt baggrund: Nordskov Mølles Møllelaug forsøgte i årene 2013-14 at redde møllen og påbegynde restaurering. Det lykkedes ikke at skaffe den fornødne kapital og Lauget opløstes.
I 2015 gik Carsten Birket Andersen, som selv er nabo til møllen i gang.
Han var selv energisk ildsjæl omkring mølleområdets arealpleje
– og fik Peter Sandholt fra Hellebæk og andre til at få pyntet gevaldig op på murværk og træværk – samt det indre.
Boliggården støttede det frivillige initiativ bl.a. med anselig støtte.
I dag er der en arbejdsgruppe omkring projektet som virker efter evne! Arbejdsgruppen håber at der i vores opland kan findes støtte til foreningen Nordskov Mølles Venner med alsidige talenter der vil gå med i arbejdet eller beboere der vil støtte med medlemskab.
Den nye forening holder stiftende generalforsamling d. 30. marts 2016 kl. 19 på Bølgen i Ålsgårde.

Arbejdsgruppen består af:

Carsten Birket Andersen, Hanne Rädeker, Peter Sandholt og Mogens Waidtløw.