Skip to content

Kære møllevenner, her en film som for os var nervepirrende, gik nu alt som det skulle, og — ja det gjorde det. Tak til Nordic Crane folkene og tak til Møllebygger Jens Jørgensen som stod for at skære huller i hatten og tøjre stropperne til bjælkelaget.

Transformationsprojekt
Nordskov Mølle

Foreningen Nordskov Mølles Venner har besluttet at redde den gamle møllebygningen og føre den ind i en ny tid som et kultursted og et udsigtspunkt for by, natur- og himmelrum. Den gamle møllehat som alligevel skal udskiftes vil blive erstattet med en glaskuppel, og man vil herfra kunne se ud over by, land og hav – en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Projektfakta

SAMLET BUDGET: 6.947.030 kr.

ANSØGT BELØB: 1.200.000 kr.

BELIGGENHED: Nordskov Møllevej 14, 3140 Ålsgårde, Helsingør

Hvad er idéen?

Projektets formål og kvalitet er, at møllen som et historisk og topografisk landemærke bevares og transformeres til et spændende samlingssted i en sjælden atmosfærefyldt og velegnet bygningskonstruktion, der kan danne ramme om en række forenings- og lokal-forankrede aktiviteter. Aktiviteter som omfatter: Møder, foredrag, kunst/musik, udstillinger, lokaleudlejning for medlemmer, fugle- og stjerneobservationer fra kuppelhat.

Hvor skal idéen realiseres?

Idéen skal realiseres på møllens matrikel, som i henhold til den godkendte lokalplan 4.12 og tillæg til lokalplan 4.12.1 giver Nordskov Mølles Venner ret til at købe møllen. Skelpæle er sat i jorden og handlen vil blive effektueret i begyndelsen af 2024 ved kammeradvokatens mellemkomst.

Hvad omfatter projektet?

Projektet er delt op i 5 faser. Store dele fra kælder til kuppel skal stort set udskiftes: Isolering af kælder, gulvvarme i kælder, toiletter, køkken, udskiftning af bjælker, nye gulve, nye trapper, el og varmeinstallationer samt gennemgribende puds- og murreparationer. Yderligere kræver den nye transformation større udvendige jordreguleringsarbejder. For at opnå et sundt indeklima har vi til dato koncentreret os om den nederste etage af møllen. Hertil har adskillige fonde og foreningen selv ydet tilskud, i alt kr. 1.196.876,- hvilket kan aflæses som allerede udført arbejde i restaureringsbudgettet under Fase 0. De resterende 4 faser repræsenterer tilsammen en udgift på kr. 6.947.030,-.

Hvem står bag projektet?

Bag projektet står foreningens egne medlemmer, i alt 282. Til køb og restaurering af møllen har 376 personer ind til videre købt i alt 936 mølleaktier til en værdi af 250,- kr. stykket. Yderligere har Boliggården og Helsingør Kommune bakket projektet op ved at bekoste lokalplanarbejdet og rådgiverhonorar i forbindelse hermed.

Hvordan involveres lokalsamfundet?

Lokalsamfundet er igennem foreningens medlemmer aktive i projektet. Foreningens årlige sommer- og julearrangementer som er blevet afholdt til fordel for transformationen, har allerede involveret adskillige foreninger, kunstnere, musikere m.m. samt ildsjæle i et samspil til fælles glæde for det igangværende projekt.

Nordskov Mølles Venner
PROJEKTFORSLAG

Nordskov Mølles Venner
TRANSFORMATION

FIND OS PÅ FACEBOOK

Back To Top