Skip to content

Udarbejdelse af projekt Nordskov Mølle i Ålsgårde, ved Nordskov Mølles Venner Adresse Nordskov Møllevej 14 3140 Ålsgårde

I henhold til foreningens formålsparagraf: ” Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres og vedligeholdes så den fremstår som et levende lokalhistorisk mindesmærke og således at møllen som kulturhus kan rumme aktiviteter til gavn for områdets beboere” har foreningen siden 2016 arbejdet med at igangsætte en restaurering og renovering som vil bringe bygningen i en brugbar stand til ovennævnte formål.

I 2015 havde et arbejdsudvalg indgået aftale med Boliggården om at gøre et forsøg på at rette op på bygningens udvendige forfald med det for øje at redde bygningen fra nedrivning.

Møllehatten blev tætnet og det udvendige murværk blev repareret og pudset. På denne baggrund blev foreningen Nordskov Mølles Venner stiftet d. 30. marts 2016.

Foreningens opgave var, ud over at hverve medlemmer, at igangsætte en restaurering.

Bygningen havde hverken strøm eller vand og på møllens 3 etager var kun gulvbjælkerne tilbage hvoraf mange trængte til udskiftning. Vinduer og døre var ligeledes ubrugelige og i kælderen stod der til tider vandspejl på kældergulvet.

Et restaureringsbudget blev udarbejdet og efter en prioritetsrækkefølge med vægt på de vigtigste og mest påtrængende reparationer blev budgettet delt op i faser.

Undervejs har det været nødvendigt at justere på budget og rækkefølge af nødvendige istandsættelser, ligeledes har foreningen med flertalsopbakning fra medlemmer på den afholdte generalforsamling i februar 2019 besluttet at arbejde videre med et transformationsprojekt af møllen. Dette projekt bevirker at møllehatten bliver udskiftet med en glaskuppel hvilket vil give en fantastisk udsigt fra det ellers ubrugelige mølleloft. Da møllen alligevel ikke kommer tilbage til sin tidligere funktion med at kværne korn til mel vil den nye ”glashat” være et godt bidrag til at møllen som kulturhus kan forbinde fortid og nutid på en måde der gør at møllen bliver interessant at besøge. Møllens historie vil ikke forsvinde, den vil stadigvæk kunne vises audiovisuelt på et af møllens etagedæk.Skulle foreningen have bekostet en ny møllehat med vinger og krøjebjælker til jord, ville det fremover kræve vedligeholdelse og kørsel med vingerne. En løsning som vi pt. teknisk set ikke har mandskab til og en løsning som omkostningsmæssigt vil tynge gevaldigt på driftsbudgettet og som tillige ville blive mere bekostelig.

De igangværende istandsættelser har været koncentreret om at få indeklimaet bragt i orden og at få nødvendig varme i underetagen og etablering af tekniske forsyninger til toiletter og fremtidigt køkken.

Back To Top