Sidste nyt!

I løbet af foråret blev kældergulvene brudt op for at gøre plads til et nyt velisoleret betongulv med varmeslanger. Kældervæggene i vestre kælderindgang er ligeledes blev udskiftet med nye termovægge. Når restaureringen af hele møllen står færdig vil kælderen være blevet forvandlet til stueetage og rumme både cafe, køkken, garderobe, toilet og handicaptoilet.”
Se billeder her