Generalforsamling 28. februar 2018

Læs referat

Se indbydelse

Nordskov Mølle holder åbent sønd. d. 18. juni kl. 10-15

Søndag den 18. juni holdes den landsdækkende Mølledag, hvor interesserede kan besøge vandmøller og vindmøller fordelt over hele landet. På Ellekildehavevej i Ålsgårde holder Nordskov Mølle åbent for alle mellem klokken 10-15, og der er gratis adgang.

– Vi har i to år arbejdet på at redde og istandsætte den gamle Nordskov Mølle, og nu er chancen der så for at se, hvor langt vi er kommet. Og høre om fremtids-planerne. Endelig hører vi også gerne ideer og forslag, fortæller Carsten Birket Andersen, formand for Nordskov Mølles Venner.

Hele bestyrelsen er til stede for at vise rundt og besvare spørgsmål, og der er mulighed for at købe vand, kaffe og mølle-kringle.

Der er musikalsk underholdning ved Visens Venner i Helsingør klokken 12 og 14.

Men mølle-gæsterne kan kun parkere ved Apperupskolen på den anden side af Ellekildehavevej.

Generalforsamling 29. marts 2017


Formanden Carsten Birket Andersen præsenterede bestyrelsen og gennemgik årets aktiviteter, ledsaget af billeder af Nordskov Mølle gennem året. Der er sket meget på meget kort tid. El og vand er retableret, møllen er kalket 3 gange, nye vinduer og døre er malet og sat i.

LÆS MERE HER

Sol, blæst og en flot mølle

Fredag den 16. september holdt Nordskov Mølles Venner et lille  pressemøde ved møllen – og rammerne var perfekte med sol, blæst og en nykalket, kridhvid mølle.

Anledningen var at venne-foreningen har fået penge fra Boliggården, Nordeafonden og Foreningen til støtte for  Ålsgårde-Hellebæks egnshistorie. Pengene skal bl.a. bruges til nye vinduer og døre, og  senere på året forventes det at de nye døre og vinduer forskønner møllen.

Næstformand Peter Sandholt har stået i spidsen for istandsættelse og kalkning af Nordskov Mølle. (Foto: Kirsten Westergaard).

God omtale i Helsingør Dagblad

I dag havde vi den store glæde at modtage fondstilskud til Nordskov Mølle.

Til vinduer og døre:
Fonden for Ålsgårde – Hellebæk egnshistorie kr. 60.000,-
Boligselskabet Boliggården, Helsingør kr. 120.000,-
Til det fortsatte restaureringsprojekt:
Nordeafonden, kr. 60.000,-

Vi er meget taknemmelige for denne støtte, og vi håber på at mange lokale fremover vil melde sig ind i Nordskov Mølles Venner.
www.nordskov-mølles-venner.dk

Uden jer bliver det svært. Møllen er en kulturarv vi alle bør værne om.

Møllen skal kalkes

Generalforsamling 2016

Generalforsamling onsdag den 30. marts 2016

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

Pkt. 1. Velkommen
Pkt. 2. Valg af dirigent
Pkt. 3. Valg af referent
Pkt. 4. Orientering om formål og opgaver
Pkt. 5. Godkendelse af
”Forslag til vedtægter for Nordskov Mølles Venner”
Pkt. 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Pkt. 8. Valg af 2 revisorer
Pkt. 9. Valg af 1 revisorsuppleant
Pkt. 10. Fastsættelse af kontingent for 2016
Pkt. 11. Det videre arbejde
Pkt. 12. Eventuelt